Currency
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Language
Menu
Profile
Language
Home Books of Steno Publishing House Marine Алманах на възпитаниците на Морско училище 1881-2005 г.

Алманах на възпитаниците на Морско училище 1881-2005 г.

Price: 18.00лв.
 • Rating: (0)
 • Code:
  MO00040
 • :
  Асоциация на възпитаниците на Морско училище
 • ISBN:
  978-954-449-264-9
 • Edition:
  второ
 • Year:
  2006
 • Pages:
  608
 • Format:
  165 x 240 mm
 • Bookbinding:
  Paperback
 • Language:
  български
Out of stock
Add to wishlist

Предговор
Идеята за създаване на организация на възпитаниците на Морското училище принадлежи на Тодор Люцканов и датира от 1917 г. Около нея се обединяват завършилите Морското машинно училище моряци, техници от железниците, Трамвайното депо и възпитаниците, заели ръководни длъжности в промишлеността. Работи се по амбициозна програма за доказване признаването от Софийски съд, че Морското училище е първото техническо училище в България.
Официално Съюзът на възпитаниците на Морското машинно училище е регистриран на 24.01.1932 г. Девизът на съюза е "За издигане името на Училището на подобаваща висота". Основна заслуга - превръщането на Морското уилище във Висше военно училище. Съюзът прекратява съществуванието си като секция на завършилите Морско училище в ДСО "Воден транспорт" през 1962 г.
През времето на своето съществуване Съюзът подпомага развитието на Морското училище, което преминава през следните етапи:
• 1881 г. (09.01) - Първо техническо училище в България;
• 1904 г. - Първо средно техническо училище в България;
• 1929 г. - Единствено морско училище за подготовка на кадри за гражданския и военен флот;
• 1942 г. - Първо висше морско училище в България;
• 1960 г. - Първо българско висше учебно заведение с международно признати дипломи.
След 10.11.1989 г. промените в обществено-политическия и икономическия живот на страната наложиха преструктуриране и във военната област.
Правени бяха различни опити да се принизи ролята на Морското училище в развитието на морското образование и наука. Личностни и икономически интереси съзнателно пречеха на неговото развитие. С активното съдействие на Асоциацията, в съвместни мероприятия с командването на Моското училище, Правителството и Парламента взеха единственото за момента правилно държавническо решение - към създаденото единно военно училище със седалище Велико Търново Морското училище има статут на самостоятелно, със собствено знаме и щемпел.
Идеята за възстановяване на организацията на завършилите Военноморското училище - с идеална цел - просперитетът на българското морско образование в лицето на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - се възроди през 1997 г. Нейни инициатори и пропагандатори са възпитаниците на Морското училище о.р. кап. I ранг Михаил Йонов, инж. Георги Апостолов, кап. Никола Говедаров, инж. Иван Чипилски, к.д.п. Николай Дамянов, к.д.п. Петър Ташев, с подкрепата на адмирал Христо Контров.
През октомври 1997 г. 107 физически и 14 юридически лица провеждат учредително събрание, като приемат Устав и избират Управителен съвет на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище (АВМУ).
През май 1998 г. Варненският окръжен съд регисрира АВМУ с предмет на дейност: "подкрепа в развитието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" като център на образование и възпитание на морски кадри на Р България чрез юридически, дарителски, информационни, културно-развлекателни и спортни дейности". Празник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е 09.01.
В приетия устав на АВМУ се казва:"... членове на АВМУ могат да бъдат:
- юридически лица, фирми и неполитически организации с предмет на дейност, свързана с морското и речното стопанство на България;
- физически лица;
- завършилите Военноморското училище".
Основните права на членовете са главно да бъдат избирани в ръководните органи, като използват правото си на глас за изразяване на мнение, да бъдат информирани за дейността на АВМУ. Освен това в задълженията се указва, че трябва да пазят доброто име на ВВМУ и АВМУ, да спазват устава и да изпълняват решенията на Управителния съвет на АВМУ.
АВМУ си поставя следните основни цели:
- да обедини възпитаниците на Морското училище за просперитета на ВВМУ;
- да привлича дарения за развитието на морската наука, образование, възпитание и битово устройство в училището;
- да съдейства за развитието на морското законодателство и традиции в България;
- да участва в международни морски организации;
- да популяризира сред обществеността постиженията на възпитаниците на Морското училище в морската наука, корабоплаването и морския бизнес;
Днес с гордост можем да кажем, че освен във Варна, секции на АВМУ има в Русе, София, Бургас и Ловеч. Ние се надяваме, че в близко бъдеще ще бъдат изградени и още секции в различни градове на страната. В първия Управителен съвет на АВМУ влизат следните възпитаници на Морско училище:
- к.д.п. Петър Ташев - Председател на АВМУ;
- к.д.п. Николай Дамянов - зам. председател;
- инж. Георги Апостолов;
- кап. I ранг Михаил Йонов;
- адв. Христо Раев (възпитаник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров");
- инж. Иван Чипилски;
- о.р. кап. I ранг Николай Икономов - секретар.
Във връзка със 120-годишнината на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и 120 години морско образование в България УС на АВМУ реши да бъде издаден "Алманах на възпитаниците на Морско училище 1881 - 1999 г." Поради големия интерес от предложения Алманах по случай 125-годишния юбилей на ВВМУ се подготви новата редакция на изданието, като бяха взети предвид много предложения, допълнения и особено решението на новия Управителен съвет за второ, допълнено издание.
В Управителния съвет към момента влизат следните възпитаници на ВВМУ:
- кап. Петър Христов Тухчиев - председател;
- о.р. кап. I ранг Маихаил Димитров Йонов - зам. председател;
- к.д.п. Георги Генчев Генчев - зам. председател;
- бр. адм. Георги Ангелов Георгиев;
- кап. I ранг Станко Атанасов Станков;
- адв. Христо Петров-Раев;
- о.р. вицеадмирал Илия Иванов Попов;
- к.д.п. Борис Халачев (секция София);
- к.д.п. Илия Маринов Славов (секция Бургас);
- к.д.п. Георги Александров Нинчев (секция Русе);
- о.р. кап. III ранг Николай Филипов (секция Ловеч);
- о.р. кап. I ранг Николай Икономов - секретар.
Управителният съвет на АВМУ изказва специална благодарност на Председателя на АВМУ Петър Христов Тухчиев, зам. председателя о.р. кап. I ранг Михаил Йонов и на секретаря на АВМУ о.р. кап. I ранг Николай Живков Икономов за значителния принос при съставителството на Алманаха. УС на АВМУ се извинява за възможните допуснати грешки, неточности или несъответствия, които могат да бъдат забелязани в Алманаха, но трябва да се има предвид, че от създаването на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" до днес, през него са преминали 15 000 възпитаници и информацията за тях не винаги е точна и актуална.
УС на Асоциацията искрено благодари на всички физически и юридически лица, подпомогнали и направили възможно издаването на настоящия Алманах в чест на 125-годишния юбилей на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
Председател на УС на АВМУ
Капитан Петър Тухчиев