Currency
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Language
Menu
Profile
Language
Home Bookstore Medicine Surgery Неврохирургична патология на трети вентрикул

Неврохирургична патология на трети вентрикул

Price: 90.00лв.
 • Rating: (0)
 • Code:
  KS3147

Тази книга обобщава знанието и опита на плеяда лекари, работещи в областта на лечението на третия вентрикул в продължение на 35 години

 • Autor(s):
  проф. д-р Стефан Габровски и колектив
 • Publisher:
  Труд
 • ISBN:
  9789546082770
 • Year:
  2020
 • Pages:
  568
 • :
  1.100
 • Bookbinding:
  Hard cover
 • Language:
  български
Add to wishlist

Едва ли има друг раздел в неврохирургията, за който да са написани толкова мрачни и същевременно толкова блестящи страници, както посветените на хирургията на III в. Страници, изпълнени с предизвикателство, горчивина, амбиция и надежда. Едва ли има друга област от неврохирургията, в която съвременните успехи на медицината да са довели до такъв положителен прелом, както в хирургията на III в.

След 2005 г., когато защитих дисертацията си за доктор на медицинските науки "Микрохирургия на трети вентрикул", бях решил да споделя опита си в отделна монография, посветена на тази тема. Изключително големия и бърз напредък в областта на този труден и предизвикателен раздел от неврохирургията, желанието да го развия в светлината на съв­ременните достижения у нас, както и да се подобрят резултатите от лечението на болните с тази тежка интравентрикулна патология, беше причина да поканя и други колеги, които понастоящем работят в тази област. Това безспорно обогати практическата насоченост на книгата и искам да изкажа благодарността си на всички колеги, които се отзоваха на молбата ми и се включиха в изграждането на този труд. Всичко това наложи основна преработка с включване на нова авторска информация, да се селектират по-старите източници, да се добавят нови случаи, наблюдавани и оперирани от нас. Някои от КТ картините от най-ранния ни период са с не доб­ро качество, но те представляват определен клиничен интерес, поради което сме ги включили. Би могло различните отдели от книгата, особено тези от анатомичната част и представянето на оригиналните оперативни достъпи в "историята на хирургията", да бъдат по-богато илюстрирани, но това беше свързано с редица юридически и финансови проблеми с оглед възможността за тяхното публикуване от нас.

В този дълъг и нелек път ние не бяхме сами. Отправяме благодарностите и признателността си към хората, с които работихме: колегите неврохирурзи, операционните, анестезиологичните и реанимационните екипи, неврорентгенолозите, невроморфолозите, радио и химиотерапевтите, и всички онези, без чиято подкрепа и помощ този труд нямаше да бъде създаден. И още нещо..., защото зад всеки спасен човешки живот стоят вашите, нашите общи усилия и всеотдайност. Всеотдайност, която един голям писател и хуманист Антоан дьо Сент-Екзюпери обобщава в написаното: "Величието на моята цивилизация е, че сто миньора рискуват живота си, за да спасят само един затрупан миньор. Те спасяват човек.". Така работихме и ние, когато спасявахме всеки един човешки живот.

Проф. д-р Стефан Габровски д.м.н.

Автори:

Доц. д-р Бусарски, Асен, дм. - Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Проф. д-р Бусарски, Венцеслав, дмн. - Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Доц. д-р Велинов, Николай, дм. - Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Габровски, Николай, дмн. - Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Габровски, Стефан, дмн. - Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Доц. д-р Генова, Камелия, дм. - Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Герганов, Венелин, дм. - Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Клиника по неврохирургия. Международен център по невронауки, Хановер
Д-р Илков, Петър - Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Доц. д-р Каменова, Маргарита, дм. - Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Д-р Лалева, Мария, дм. - Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Маринов, Марин, дмн. - Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Доц. д-р Минкин, Красимир, дм. - Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Проф. д-р Романски, Кирил, дмн. - Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“

Чуждестранни автори:

Luigi Maria Cavallo, MD, PhD
Domenico Solari, MD, PhD
Andrea De Rosa, MD
Alberto Di Somma, MD, PhD
Alberto Prats-Galino, MD, PhD
Teresa Somma, MD