Language:
Currency:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
STENO Publishing House

Shopping Cart

0 items

Фантом на остър хирургически корем

Фантом на остър хирургически корем

Проследяване на динамиката на патофизиологичните процеси и клиничните симптоми на болестите, симулиращи остър хирургически корем

    Code: KS2600
Autor(s):доц. д.р Н. Недков дм
ISBN:978-619-7020-22-9
Year:2018
Pages:245
Bookbinding:Paperback
Language:български
Price:25.00лв.
Out of stock
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

Не рядко острото хирургично заболяване на коремниоргани симулира остро нехирургично заболяване на органи в корената кухина и вън от нея. Това е ОХК като фантом на остри нехирургични болести. Тези случаи водят често до диагностични и тактически грешки. Не се предприема своевременна лапаротомия, която е нужна за лечението на ОХК заболяване, което се влошава прогресивно с животозаплашващи нарушения на жизнените функции. Късната лапаротомия при полиорганни увреди не постига лечебен ефект, а следоперативното интензивно лечение рядко предотвратява фатален край.
 

Когато се разглежда фантомът на ОХК, винаги трябва да се обръща внимание на контра-симулациите (проф. А. Луканов). Според проф. А. Луканов няма научно-практична система или ръководство по тези проблеми, която да бъде в помощ на общопрактикуващите лекари. Съдбата на болните с остри хирургични коремни заболявания е в ръцете на лекарите по етапите на доболничната медицинска помощ. Диагностичните грешки се движат в параметрите на 57-80 %. Не са редки и диагностичните грешки на хирурги, което се потвърждава от практиката.
 

Целта на ръководство е да се разгледа динамиката на патофизиологичните процеси и клиничните симптоми на болестите, симулиращи остър хирургически корем, което да помага в ежедневната дейност на практикуващите лекари, като - първо - се напрви широка литературна справка за развитието на клиничната картина на острите болести, предизвикващи синдромите на ОХК и фантом на ОХК; второ - да се разгледа патофизиологията на болката и сравнителната характеристика на болката при ОХК и фантом на ОХК; трето - да се обърне внимание за възможни диагностични грешки, когато ОХК-заболяванията симулират нехирургични болести; чевърто - да се анализират причините за най-честите диагностични грешки; пето - да се ползва и нашият опит от многогодишната хирургична практика; шесто - да се насочи вниманието към клиничната практика, като основа на спешната диагностика по етапите на доболничната медицинска помощ. Да не се отклонява вниманието на практикуващия лекар в доболничната помощ към лабораторните изкледвания за решаване на спешния диагностичен проблем, тъй като те не са специфични за различните заболявания - например левкоцитозата, която често се приема за важен решаващ диагностичен фактор при острите хирургични коремни заболявания, се наблюдава в широки граници при много нехирургични заболявания.

 
 

Shopping Cart

Cart is empty.
Scroll To Top