Language:
Currency:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
STENO Publishing House

Shopping Cart

0 items

Търговски и юридически термини 444

Търговски и юридически термини 444

Много добре запазен екземпляр

    Code: MO00069
Autor(s):Михаил Михайлов
ISBN:954-449-025-6
Edition:първо
Year:1994
Pages:180
Format:165 x 235 mm
Bookbinding:Paperback
Price:8.00лв.
Out of stock
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

 

Книгата е предназначена за членове на екипажи на кораби, за курсанти и студенти от висши и средни  учебни заведения с морски специалности, за студенти по право и икономика, както и за всички, които се интересуват от морския транспорт.

Предговор
В настоящия речник накратко са изяснени 444 от най-използбаните в практиката морски търговски и юридически термини. В продължение на векове те са се утвърдили в международното и националното морско корабоплаване. Тъй като повечето от термините, използвани в морското търговско право, са чуждици в българския език, е показана и тяхната етимология. Голяма част от документите в морското търговско корабоплаване се съставят на английски език.
В помощ на ползвателите на настоящия речник на понятията и термините е даден аналогът им на английски език.
Някои от понятията и термините, изяснени в следващите страници, не са от сферата на морското право и търговията на море, но тяхното съдържание е непосредствено свързано с морското търговско право, с превоза на товари по море и с морското застрахователно дело, което наложи те да намерят място в настоящия речник.
При използването на посочените чуждестранни източници понятията и термините, свързани с морското търговско право и морската практика, са адаптирани в съответствие с българската морска терминология и действащите български закони.
Освен посочената литература за конкретизирането на значението на понятията и термините са водени в различно време индивидуални беседи с изтъкнатите морски специалисти, капитаните далечно плаване: Васил Вълчев, Илия Стоилов, Красимир Съмналиев, Лазар Парушев, Людмил Василев, Славей Василев, Стоян Ковачев.
Речникът е предназначен както за членовете на екипажите на корабите, така и за курсанти, студенти и курсисти от висшите и средните морски учебни заведения, за студенти по право и икономика. Освен това той е удобен справочник за бизнесмени. Които превозват стоките си по море, както и за застрахователи, брокери и корабни агенти.
 С обществено-политическите и икономическите промени в света безусловно ще нараства делът на морския транспорт в световната търговия и в стокообмена. Ето защо познаването на значенията на морските търговски и юридически термини е необходимо за все по-широк кръг от хора не само от крайбрежието, но и от други райони на страната, които пряко или косвено са свързани с морските транспортни превози и търговията по море. То до голяма степен би ги предпазило от грешки и недоразумения, като се имат предвид особеностите и сложността на нормите на морското търговско право и на международния характер на търговското корабоплаване.
Понятията и термините, набрани с курсив, са изяснени в настоящия речник.
М.М.

 
 

Shopping Cart

Cart is empty.
Scroll To Top