Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Международен бизнес – Част II

Международен бизнес – Част II
    Код: KS2065
Автор(и):Лилия Каракашева
Година на издаване:2011
Обем:320 стр.
Тип корица:мека
Цена:27.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Съдържание
 

Раздел първи 
Международни бизнес операции на принципа прехвърляне право на ползване 
на веществен и/или интелектуален продукт

 


1. Международен лизинг 
Същност и място на лизинга в международния бизнес. Видове лизингови операции. Финансов лизинг. Оперативен лизинг. Лизингова сделка – същност, развитие и условия. Етапи на развитие на лизинговата операция. Условия на лизинговия договор. Предимства на лизинга като аналог на инвестиционния кредит.


2. Концесионно съглашение 
Същност и основни характеристики на концесията. Концесията в стопанската история. Същност и правно регулиране на концесията. Обекти на концесиониране. Технологичен цикъл на концесионно съглашение с международно участие. Подготовка на сделка за предоставяне на концесия за обект – държавна собственост. Избор на концесионер. Концесионен договор. Предимства и фактори, стимулиращи развитието на концесията като международна бизнес операция. Рискове за участниците в концесията. Инвестиционни и финансово-кредитни рискове. Технико-технологични рискове. Политически рискове. Рискове от юридически и процедурен характер. 


3. Франчайзинг 
Същност, възникване и развитие на франчайзинга. За историята на франчайзинга. Дефинитивни постановки за франчайзинга. Видове франчайзинг. Франчайзинг от първо поколение. Франчайзинг от второ поколение. Франчайзинг от трето поколение. Класификация по брой и характер на сключваните договори. Първичен и вторичен франчайзинг. Комбинативен франчайзинг. Международен франчайзинг. Технология на сделката за франчайзинг. Страни по договора за франчайзинг. Предмет на договора. Права и задължения на страните по договора. Специфични клаузи на франчайзинговия договор. Прекратяване на договора за франчайзинг. Предимства и рискове на франчайзинга за франчайзодателя. Предимства за франчайзодателя. Рискове за франчайзодателя. Предимства за франчайзополучателя. Рискове за франчайзополучателя. 


4. Лицензионни съглашения, консултационни и управленски договори 
Лицензионни съглашения. Същност и характеристики на лицензионното съглашение. Видове лицензии. Фактори, обуславящи бързото развитие на лицензирането. Технологичен цикъл на лицензионното съглашение. Лицензионен договор. Предимства и рискове за страните по лицензионния договор. Консултационни и управленски договори. Консултационни договори. Управленски контракти. 


 

Раздел втори 
Международни бизнес операции на принципа на промишлената компенсация5. Компенсационно съглашение 
Същност и основни характеристики на компенсационното съглашение (споразумение). Фактори, стимулиращи приложението на компенсационното съглашение и неговите разновидности. Първи вариант – клиентът и контракторът са в неравностойни позиции. Втори вариант – клиентът и контракторът са с близки позиции. Проблеми и трудности в приложението на промишлената компенсация в международния бизнес. Някои основни различия в интересите на контрагентите при промишлената компенсация. Рисковият фактор на промишлените компенсации. Условия, предпоставки и изисквания за ефективни промишлени компенсации. Провеждане на търговски преговори за подготовка на международна компенсация. Избор на подходящ момент и контрагент за поставяне и обсъждане на варианта компенсация за сключване на сделката. Мотиви в основата на планираната компенсация. Формулиране на основните задължения. Банково обслужване на компенсационните операции. 


6. Операция офсет и офсетни споразумения 
Същност и видове офсетни операции. Приложение на офсетните операции и споразумения в България. Предимства и рискове на офсетните операции и споразумения. 


7. Операция B.O.T. – основен модел за осъществяване на публично-частно партньорство 
Операция B.O.T. – въвеждащи постановки. Публично-частното партньорство – поява, същност и характеристики. Дефиниции за публично-частно партньорство. Основни характеристики на публично-частното партньорство. Предимства и рискове на публично-частното партньорство. Международни бизнес операции на принципа В.О.Т. Операцията В.О.Т. – форма на приложение на публично-частното партньорство. Технологичен цикъл на реализация на операция В.О.Т. 


 

Раздел трети 
Международни бизнес операции за съвместна фирмена дейност8. Производствено коопериране на основата на договор за съвместна дейност 
Основни постановки. Международни стратегически съюзи – същност и характеристики. Международно производствено коопериране. Коопериране на основата на договори за съвместна дейност. Съвместно производство при пълна свобода на партньорите. Сделка за преработка на чужди ресурси или „ишлеме“. Двуфазно производствено коопериране. Съвместно производство на територията на единия от контрагентите. Субконтракт или договор за поддоставка, подизпълнение. Аутсорсинг. 9. Смесени фирми и консорциуми 
Смесени фирми. Общи постановки. Създаване на смесена фирма. Смесените фирми в българската стопанска практика. Предимства на смесените фирми. Kонсорциуми. Същност на консорциума. Организация и управление на дейността на консорциума. Предимства на консорциума за участващите. Рискове за участващите в консорциум. Създаване на консорциум по българското законодателство. 

 
 

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе