Език:
Валута:
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Сборник по клинична и консултативна психология

Сборник по клинична и консултативна психология

Под научната редакция на проф. д.пс.н. Ваня Матанова. Последни бройки, неупотребявани, с леко захабени корици.

  Код: PS00010
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-954-449-598-5
Издание:първо
Година на издаване:2012
Обем:468 стр.
Формат:165 x 240 мм
Тип корица:мека
Език:български
Цена:19.80 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Последни бройки, неупотребявани, с леко захабени корици.

 

Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология 29.VI – 01.VII.2012 г., гр. София

 • ■ Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Магистърска програма по клинична и консултативна психология
 • ■ Българска асоциация по клинична и консултативна психология
 • ■ Институт за психично здраве и развитие – София
 • ■ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Институт за психологично консултиране
 •  
 • Научни доклади
 • Съвременни проучвания
 • Нови терапевтични подходи

 

Съдържание
Психодинамика на организационното консултиране
Пламен Димитров
Съвременни психодинамични подходи към терапевтичната работа с хероинозависими пациенти
Светослав Савов 
Психологически възгледи за влиянието на родителското поведение върху психичното здраве на децата
Теодора Стоева
Падуански въпросник за обсесии и компулсии: „еволюция“ на инструмента и българска адаптация в юношеска неклинична извадка
Пламен Калчев
Приносите на психоанализата за разбирането на ранното детско развитие
Джон Боулби – теория за привързаността
Емилия Кърджилова
Психометрични характеристики на Семеен инвентар за самооценка – SFI
Вероника Иванова, И. Александров
Контразависимост и агресивност при пациенти с чернодробна и бъбречна трансплантация
Крумова-Пешева Р., Спасов Л., Михайлова В.
Особености на връзката при реципиенти с един и същ донор на органи за трансплантация
Крумова-Пешева Р., Спасов Л., Михайлова В. 
Хомеопатична психотерапия – нов подход в психологическото консултиране
Станка Михалкова
Фокусирания към решения подход в консултирането и терапията
Милчо Минчев, Боян Страхилов, Пламен Панайотов
Роля на семейните фактори за развитие на зависимост към психоактивни вещества при юноши
Петър Вълков 
Семантични интерференции при решаване на метафонологични задачи от деца в предучилищна възраст
Росица Йосифова, Явор Дудев, Теодора Кошинска
Начална адаптация на две скали за оценка на издръжливостта
Катерина Занкова 
Професионална идентичност на клиничния психолог – път на израстване
Иванка Бончева 
Начално проучване на нивото на депресивност при болни с афазия
Р. Георгиева, П. Йорданов
Съпоставка на показателя за тревожност от осемцветния тест на М. Люшер с показатели от въпросника на Ч. Спилбъргър
Иван Бардов, Ангел Чернаев, Ивайло Славов, Цветелина Александрова, Даниел Троев, Веселина Стойчева, Владимир Маринов
Личностни и професионални различия в психичното здраве
Ергюл Таир
Социални мрежи за забавление
Момчил Киряков
Приложение на Уисконсин-теста за сортиране на карти в невропсихологията
Маргарита Райчева
Развитието на способностите на лица с умствена изостаналост, настанени в социална институция
Иванка Янчелова
Диагностика на социалната депривация в ранно детство – същност и приложение
Красимира Костадинова
Изследвания върху ефективността на консултативния процес
Оксана Хорват-Станчева
Майката и детето
Станимира Камчева
Конвергентна валидност между два самооценъчни инструмента за оценка на индивидуалния стил на привързаност: RQ и ECR-R
Даниел Людмилов Петров, Хайгануш Кеворк Силгиджиян
Звуковата стимулация като терапевтичен метод при деца с проблеми в развитието
Жулиета Темникова, Олга Георгиева
Психично и социално функциониране на сиблингите на деца-аутисти
Ваня Матанова
Дисоциативността като част от депресивния синдром в стара възраст
Лилия Бабакова
Киберхондрия и психологическо благополучие
Елиза Иванова, Соня Карабельова
Дислексия на развитието – феномен на различен тип преработка на информация или езиково нарушение
Екатерина Въткова Тодорова
Диагностика на развитието на общуването и предметната дейност при деца в ранна възраст със съмнения за аутизъм
Кирилка Тагарева
Ролята на значимия възрастен за появата на емоционално-поведенчески проблеми при деца в предучилищна възраст, преживяващи загубата на родител
Марина Грозданова
Фее-арфи за Сливен – България
Рая Попова
Стойностите на симптома нощно напикаване
Диана Циркова
Ефектът на пола и личността върху поведението, когато се загубим
Dr. William F. Chaplin, Michael Tamburino, Cassandra D’Accordo, Vladmira Varbanova, Sofiya Dimitrova, Jessica Simonetti, & Evita Green
Новата епидемия – биполярно афективно разстройство
Елка Божкова
Характеристика на аутистична симптоматика при деца с дисфазия на развитието
Магдалена Димитрова, Виолета Боянова
Q-сортировка на факторите, които въздействат на груповото консултиране
Стойко Иванов
Ранни признаци за специфични нарушения на способността за учене при деца с проблеми в емоционално-поведенческото и социално развитие в предучилищна възраст. Диагностична и терапевтична стратегия
Стефка Гигова
Анализ на резултати от ориентировъчна анкета за онкоболни пациенти при включването им в програма за постоперативна реинтеграция
Силвия Цветкова, Даниела Кермова, Каролина Горанова, Мария Костова
Връзка между родителски стил и перфекционизъм при деца и юноши, упражняващи музикално-танцова дейност
Пламена Цветанова
Използване на DENVER II при насочване на деца и семейства към центрове за ранна интервенция
Севджихан Еюбова
Консултативният процес – пространство за автентичност
Надя Матеева
 Съвременно развитие и приложение на мотивационното интервюиране и обучението по МИ в България
Георги Василев, Ивайло Райнов
Проективни рисувателни техники в детска възраст като инструмент за оценка на психичното функциониране
Росица Йорданова, Марияна Павлова
Въвеждане в практиката на ДДУИ на метода интензивно общуване и промяна начина на хранене при деца и младежи с тежки и множествени увреждания
Ивелина Дудренова, Бисер Спиров
Психосинтезът на Роберто Асаджиоли
Мартин Колев
Изследване на качеството на емоционално-афективното развитие при аутизъм
Златомира Георгиева Костова
Аз-ефикасност, равнище на стрес и субективно благополучие – междукултурно сравнение
Кики Хаджихараламбyс
Особености на телефонното консултиране на деца и юноши, преживели насилие в семейството
Донка Петрова
Терапевтични интервенции при синдром на Канер (ранен детски аутизъм) в предучилищна възраст
Виолета Савова
Влияние на депресивността на майката върху когнитивното и езиково развитие на детето
Ирина Беличева
 Дисфункционалната семейна система като фактор за възникването на разстройство със социална тревожност в детството
Ваня Матанова
Образът за собственото тяло в пубертетна и юношеска възраст – приемане и действия
Николай Бонев
Институт за психично здраве и развитие – възможности и перспективи
Ваня Матанова, Мартин Колев
Взаимовръзка между нагласите към храненето, вегетарианството и благополучието
Соня Карабельова, Биляна Бъзовска
Тревожност, негативни мисли и подходи за промяна
Филипа Каменова
Изследване на стреса на работното място при лекари и медицински сестри
Пламен Цоков
Специфика на лексикалната семантична памет на ученици с увреден слух и езиково недоразвитие
Бояна Алексов, Цанка Попзлатева
Кохлеарна имплантация и динамика на слуховата перцепция
Румяна Петкова-Василева, Цанка Попзлатева
Съвременни възможности за интерпретация на тестa на Wartegg (WDCT)
К. Куков, Кр. Иванов, П. Петкова
Изследване на логическата памет при пациенти с шизофрения
Кр. Иванов, П. Петкова, К. Куков
Психологическа оценка на агресивната личностова предиспозиция
П. Петкова, Кр. Иванов, К. Куков
Полово-ролева идентификация на жени с безплодие
Красимира Байчинска, Милена Божилова
Надеждност на Скáлата за личностово и социално функциониране (СЛСФ) при параноидна шизофрения в ремисия
Радка Масалджиева, Катерина Акабалиева, Вихра Миланова, Валентин Акабалиев, Тодор Толев
Невропсихологичен подход към посттравматичното стресово разстройство
Надежда Цонева
Стратегии за адаптация при пациенти със съдова деменция
Десислава Русева, Иванка Бончева

Цени за доставка

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе