Language:
Currency:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
STENO Publishing House

Shopping Cart

0 items

Морска хидрометеорология

Морска хидрометеорология
    Code: MO00051
Autor(s):Георги Георгиев
ISBN:954-449-063-9
Year:2000
Pages:398
Format:145 x 200 mm
Bookbinding:Paperback
Language:български
Price:13.00лв.
Out of stock
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

 

Учебникът “Морска хидрометеорология” е написан в съответствие с програмата по дисциплината “Метеорология и океанография” за курсантите и студентите от специалност “Корабоводене” при ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна.
Учебникът съдържа 3 части: метеорология, океанография и организация на хидрометеорологичното осигуряване. В тях са разгледани въпросите по: статика и динамика на земната атмосфера, статика и динамика на морето, организацията на Световната служба за състояние на времето и начините за хидрометеорологичното осигуряване на корабите, правилата за съставяне на прогноза на корабите.
Учебникът е написан от кап. I ранг инж. Георги Янев Георгиев и е предназначен за подготовка на курсантите и студентите по едноименната дисциплина в съответствие с изискванията на IМО. Той може да се използва от корабоводителите на военния и гражданския флот в ежедневната им дейност като учебно пособие за придобиване на по-висока морска правоспособност и като справочник.
Посвещавам на 80-годишнината от организираното преподаване по Крабоводене в България.
Авторът

Въведение
Земята, като планета, се състои от три части: твърда (литосфера), течна (хидросфера) и газообразна (атмосфера), физическите и химическите процеси, протичащи в тези части, се изучават от много науки, които носят общото название "науки за Земята".
МЕТЕОРОЛОГИЯТА е наука за строежа, състава, свойствата и физическите процеси и явления, протичащи в атмосферата на Земята. Думата "метеорология" има гръцки произход и е съставена от две думи: "метеор", което значи "явление, протичащо на небето" и "логос" - учение, познание. Атмосферните
процеси, протичащи над моретата и океаните, имат редица характерни особености, които ги отличават от процесите, протичащи над сушата. Процесите и явленията, протичащи над океаните, се изучават от МОРСКАТА МЕТЕОРОЛОГИЯ.
ОКЕАНОГРАФИЯТА е наука за Световния океан, която изучава физико-химическите свойства на водата и хидрофизическите процеси и явления, протичащи в океаните. Метеорологията и океанографията са физически науки и затова те се основават на законите на физиката, термодинамиката и хидродинамиката. Но повечето процеси, протичащи в атмосферата и океана, се извършват в определени географски условия, които влияят на тези процеси. Ето защо двете науки са не само физически, но и географски. Освен това между атмосферата и океана съществува постоянно и сложно взаимодействие и затова изучаването на техните свойства обикновено се провежда съвместно и по един план. В тази връзка морската метеорология и океанографията се обединяват в един термин - МОРСКА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ.

 
 

Shopping Cart

Cart is empty.
Scroll To Top